Таємниці ремесла

Професійна майстерність завжди є плодом досить тривалої практичної праці Майстра. Але праці осмисленої, наповненої вдумливими роздумами над усілякими проблемами своєї професійної діяльності.

Майстерність приходить з роками або, як стверджують злі язики, не приходить зовсім. 

 

 

Тематика майстер-класів включає в себе:

 

• різні аспекти і прийоми використання технологій;

• авторські методи застосування технологій на практиці, і ін

 

Завдання майстер-класу:

 

• передача Майстром свого досвіду шляхом прямого і коментованого показу

послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної діяльності;

• спільне відпрацювання методичних підходів Майстра і прийомів вирішення

поставленої в програмі майстер-класу проблеми;

• рефлексія власної професійної майстерності учасниками майстер-класу;

• надання допомоги у визначенні завдань саморозвитку і формуванні

індивідуальної програми самоосвіти та самовдосконалення.

 

У ході майстер-класу Слухачі:

 

• вивчають розробки за темою майстер-класу;

• беруть участь в обговоренні отриманих результатів;

• задають питання, отримують консультації;

• пропонують для обговорення власні проблеми, питання, розробки;

 

• висловлюють свої пропозиції щодо вирішення обговорюваних проблем.